lamelni parket
II klasa

Lamelni parket druga klasa Lamelni parket druga klasa Lamelni parket druga klasa

Lamelni parket druga klasa

Lamelni parket druga klasa – R

Ujednačena tekstura drveta, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

CENA od 1250 rsd

Lamel parkete odlikuje vrlo niska nabavna cena u odnosu na klasične ili ostale parkete. Lamel parket je specifičan parket koji se vrlo često koristio prilikom stanogradnje. Letvice lamel parketa su debljine 8mm vodoravno postavljene na mrežici kao mozaik parket. Najčešće je postavljen kao engleski vez i isporučuje se u kockama spremnima za postavu. Prednosti lamel parketa je mogućnost postavljanja na podloge koje nisu idealno ravne, kao veoma lak način postavljanja. Lamelni parket imamo od hrastovog, jasenovog i bukovog drveta.

Lamelni parket »