jasenov parket
III klasa

Jasenov parket treca klasa Jasenov parket treca klasa Jasenov parket treca klasa

Jasenov parket treca klasa

Jasenov parket treca klasa - VS

Može imati veliku diskoloraciju, čvoriće od 10 – 15mm, ali bez uboda mušice, svaka letvica je ugradiva.

CENA na upit!

(VS) III klasa jasenovog parketa je prepoznatljiva po različitoj boji i ne ujednačenoj strukturi. Ova vrsta parketa se pravi od perifernih delova drveta. Najveća prednost ovog parketa je cena.

JASEN je izuzetno pouzdana vrsta drveta veoma svetlo žute boje sa brojnim varijacijama u boji i strukturi. Njegova tvrdoća, kombinovna sa posebnim prirodnim sjajem u boji, parketu daje neobičnu svetlinu i svež izgled. Jasen je uz hrast glavna domaća vrsta drveta koje se koristi za proizvodnju parketa. Po svojim karakteristikama (tvrdoća, čvrstoća, trajnost, savitljivost, žilavost, obradljivost…) veoma je sličan hrastu. Jasen je poznat po vrlo velikoj elastičnosti (pružnosti), koja je osobina drva da pod uticajem spoljašnih sila menja svoje dimenzije, a vrati se u prvobitni oblik čim one prestanu delovati. Iz tog razloga posebno je pogodan za ugradnju u velike objekte - hale, dvorane. Glavna osobina jasena je njegova svetla boja. Prostorija u kojoj je postavljen jasenov parket po pravilu je svetlija od ostalih.

Jasenov parket »