jasenov parket
II klasa

Jasenov parket druga klasa Jasenov parket druga klasa Jasenov parket druga klasa

Jasenov parket druga klasa

Jasenov parket druga klasa – R

Šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko).

CENA na upit!

(R) II klasa jasenovog klasičnog parketa je prepoznatljiva u oderđenim odstupanjima pre svega u boji parketnih daščica. Mestimična pojava čvorića, koji ne ispadaju, postojni su jedna je od odlika jasenovog parketa u ovoj klasi. Postoji mogućnost kombinovanja ovog parketa sa nekom drugom vrstom kako bi se dobio raznolika boja poda.

JASEN je izuzetno pouzdana vrsta drveta veoma svetlo žute boje sa brojnim varijacijama u boji i strukturi. Njegova tvrdoća, kombinovna sa posebnim prirodnim sjajem u boji, parketu daje neobičnu svetlinu i svež izgled. Jasen je uz hrast glavna domaća vrsta drveta koje se koristi za proizvodnju parketa. Po svojim karakteristikama (tvrdoća, čvrstoća, trajnost, savitljivost, žilavost, obradljivost…) veoma je sličan hrastu. Jasen je poznat po vrlo velikoj elastičnosti (pružnosti), koja je osobina drva da pod uticajem spoljašnih sila menja svoje dimenzije, a vrati se u prvobitni oblik čim one prestanu delovati. Iz tog razloga posebno je pogodan za ugradnju u velike objekte - hale, dvorane. Glavna osobina jasena je njegova svetla boja. Prostorija u kojoj je postavljen jasenov parket po pravilu je svetlija od ostalih.

Jasenov parket »