masa za parket
murexin

Lepak za parket Lepak za parket Lepak za parket

Masa za izravnavanje betona Murexin

Masa za izravnavanje betona Murexin LF10

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, sa vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.
Podloga mora biti suva, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i mora zadovoljavati odgovarajuće norme.
POGODNO:
za uobičajene, mineralno vezane podloge kao što su cementni estrisi, beton, anhidritni estrisi, gipsani materijali, gotove žbuke na cementnoj bazi, plinobeton.

NIJE POGODNO:
za umetne materijale, metal, premaze.

SKLADIŠTENJE: 12 mjeseci iznad +5 st C
POTROŠNJA: cca 1kg/6mq
Veličina pakovanja:
1 kg
10 kg
Mase za parket »