Nivelir

Lepak za parket Lepak za parket Lepak za parket
 • Masa za izravnavanje betona Mapei Ultraplan Eco

  Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, sa vrlo dobrom prodornošću. Izrazito brzovezujuća (posle 12 sati), samoizravnavajuća masa za nanošenje u debljini od 1 do 10 mm sa veoma niskim sadržajem isparljivih organskih jedinjenja (VOC).

  CENA (za 23kg): 2300 rsd (sa PDV)

 • Masa za izravnavanje betona Mapei Eco Prim T

  Cementna, obogaćena masa za nivelaciju, hidrauličko vezivanje.

  CENA (za 5L): 3300 rsd (sa PDV)

  CENA (za 1L): 700 rsd (sa PDV)

 • Mapei Cleaner L - Sredstvo za uklanjanje lepka

  Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, sa vrlo dobrom prodornošću.

  CENA (za 1L): 1600 rsd (sa PDV)

 • Ultrapan Maxi

  Izrazito brzovezujuća, samoizravnavajuća masa za nanošenje u debljini od 3 do 40 mm.

  CENA (za 23kg): 3400 rsd (sa PDV)