lepak za parket
pacolit s

Lepak za parket Lepak za parket Lepak za parket

Lepak za parket Pacolit S

Disperzioni lepak za parket Pacolit S

Pacolit S se prevashodno koristi za lepljenje lamel parketa i klasičnog parketa (dužina 500- 600 mm). Ovo lepilo je pojačano. Optimalni uslovi lepljenja: Dozvoljen sadržaj vlage u betonu maksimalno 3% a u parketu 8-12%. Temperatura lepka, parketa i okoline minimalno 10 stepeni. Potrošnja lepka (zavisno od podloge) ne sme da prelazi 2,2 kg po metru kvadratnom. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 sata. Pre nanošenja lepka na podlogu se četkom nanse prajmer, koji se priprema tako što se napravi rastvor Pacolita i vode u odnosu 1:5. Pre upotrebe lepak dobro promešati. Nanosi se ravnomerno nazubljenom lopaticom u sloju debljine ne manje od 1mm na predhodno pripremljnu podlogu, položi se parket i dobro pritisne. Otvoreno vreme od nanosa lepka do početka lepljenja procesa iznosi u odnosu na sobnu tempetaturu i podlogu 10-20 minuta.

Pakovanje: 5kg, 25kg

CENA (za 5kg): 800.00 rsd (sa PDV)
CENA (za 25kg): 3,500.00 rsd (sa PDV)

Lepak za parket »