lepak za parket
pacolit p-u

Lepak za parket Lepak za parket Lepak za parket

Lepak za parket Pacolit PU

Dvokomponentni poliuretanski lepak

Pacolit na bazi poliuretana se koristi za lepljenje, klasičnog parketa (dužine preko 600mm), kao i ostalih klasičnih parketa, jednoslojnog parketa, dvoslojnog parketa (600-1200mm), troslojnog parketa, mozaik parketa, egzotičnih parketa, entarzija. Dozvoljen sadržaj vlage u betonu maksimalno 3% a u parketu 8-12%. Temperatura lepka, parketa i okoline minimalno 10 stepeni. Potrošnja lepka (zavisno od podloge) 1,2 -1,5 kg po metru kvadratnom. Odnos mešanja A:B(težinski) 6:1. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 sata. Podloga treba da bude čvrsta i glatka bez prašine i masnoće. U slučaju jako poroznih podloga koje stvaraju prašinupreporučuje se upotreba prajmera. Pre upotrebe komponentu B sipati u komponentu A i dobro homogenizovati. Mešanje komponenti vrši se mašinski 3-5 minuta na 300 o/min. Ne mešati ručno. Ne menjati odnos mešanja komponente A i komponente B, jer će dovesti do lošijeg kvaliteta lepka. Na pripremljenu podlogu lepak se nanosi ravnomerno nazubljeno špahtlom npr. Tip 83. Podne obolge odmah postavljati na svež lepak. Vreme obrade od mešanja komponenti do početka vezivanja iznosi oko 60 minuta

Pakovanje: 7kg, 10kg

CENA (za 7kg): 2,270.00 rsd (sa PDV)
CENA (za 10kg): 3,000.00 rsd (sa PDV)

Lepak za parket »