lak za parket
pitura

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

Duga lak za parket visoki sjaj

Piturin lak za parket

Pitura je domaća fabrika boja i lakova iz Zemuna. Odlikuje ih odličan kvalitet njihovih proizvoda. Pri proizvodnji, od uvoznih sirovina, koriste se Bajerovi proizvodi, a žig ovog svetskog koncerna na pakovanjima lakova je dodatna garancija kvaliteta.

Mat
CENA: 1,790.00 rsd

Polusjaj
CENA: 1,790.00 rsd

Sjaj
CENA: 1,560.00 rsd

Lak za parket »