pallmann
uni-kitt

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

Zapunjujuća masa na bazi rastvarača Pallmann Uni-Kitt

Zapunjujuca masa na bazi rastvaraca Pallmann Uni-Kitt


Zapunjujuća masa na bazi rastvarača sa odgovarajučim nivoom viskoznosti. Mešavina drvenog praha i Uni-Kitta za zapunjavanje drvenih podnih obloga je elastična i prilagođava se dimenzionim transformacijama drveta. Podnosi napetosti, sprečava pucanje i prodor vlage kroz fuge.
Pogodan za površinsku obradu:
- Brušenog parketa ili drvenih podnih obloga
- Brušenog višeslojnog ne gotovog parketa
- Sistema sa podnim grejanjem

Svojstva:
- Kratko vreme sušenja
- Brza i jednostavna upotreba
- Na bazi rastvarača
- Pri radu se oseća neprijatan miris zbog isparenja rastvarača
Pakovanje: 5L
Potrošnja: 120 - 140 ml/m2
Cena: 1L = 1200 dinara

Lak za parket »