lak za parket
vodeni

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

Duga vodeni lak za parket

Duga vodeni lak za parket

Jednokomponentni vodeni lak za parket je akril-poliuretanski vodorazredivi lak namenjen lakiranju parketa i ostalih podnih elemenata od drveta koji će biti izloženi manjem opterećenju. Način pripreme: Pre upotrebe Vodeni lak za parket dobro promešati. Ne razređuje se (ukoliko je potrebno dodaje se 5% čiste hladne vode). Lak se nanosi četkom ili valjkom za vodorazredive lakove u 2-3 sloja na jedan sloj vodenog osnovnog laka za parket ili na očišćen suvi parket vlažnosti ( 8-10% ) mašiniski prebrušen (brusni papair P150) u 3-4 sloja. Sušenje između slojeva je 3 – 4 sata u zavisnosti od vremenskih uslova. Međuslojno se brusi brusnim papirom (P 180- 240) ručno brušenje ili (P180 -220) mašinsko brušenje. Završni sloj laka potpuno očvršćava za 48 sati. Površina se ne sme izbeljivativodonik peroksidom ili drugim hemijskim sredstvima. Uslovi primene: temperatura vazduha 18-22 stepena, a temperatura parketa ne sme biti niža od 12 stepeni. Potrošnja: 1litar je dovoljan za 10 metara kvadratnih u jednom sloju.

Lak za parket »