Bona zavrsni lak
TRAFFIC

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

PRIME DEEP lak je prvi temeljni premaz na bazi ulja

BONA TRAFFIC završni lak je 2-komponentni 100% poliuretanski lak na bazi vode.


TRAFFIC vodeni lak je ekstremno otporan na habanje te je stoga veoma prikladan za jako opterećene parkete i ostale drvene podove. Traffic mat daje drvenim podovima izuzetan prirodni izgled (stiče se osećaj da je parket nauljen). Prema standardu ÖNORM 2354 klasa C. Ispunjava odredbe standarda ÖNORM B 2608. Protivklizna svojstva za gimnastičke dvorane prema DIN 18032.

Lak za parket »