Bona zavrsni lak
NOVIA

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

PRIME DEEP lak je prvi temeljni premaz na bazi ulja

BONA NOVIA 1-komponentni vodeni lak – novi standard za stambene prostore


NOVIA Naglašene boje – Primenom vodenog laka direktno na obrušeno drvo, Bona Novia naglašava tople tonove kod brojnih vrsta drveta. Dobijena koloracija jedinstvena je u segmentu temeljnih i završnih vodenih lakova.

Lak za parket »