Bona zavrsni lak
MEGA

Lak za parket Lak za parket Lak za parket

PRIME DEEP lak je prvi temeljni premaz na bazi ulja

BONA MEGA vodeni lak je poliuretanski 1- komponentni završni lak.


Stvrdnjavanje se odvija apsorbovanjem kiseonika iz vazduha. Ima svojstva kao 2-komponentni završni lak. Prikladan je za stambena područja i objekte koji su izloženi velikom opterećenju. Prema standardu ÖNORM 2354 C klasa C. Ispunjava odredbe standarda ÖNORM B 2608. Protivklizna svojstva za gimnastičke dvorane prema 18032. Izuzetna otpornost na habanje i hemikalije. BONA MEGA vodeni lak je jedan od najprodavanijih lakova na svetu.

Lak za parket »