lajsne za parket
sokla

Sokla lajsne za parket Sokla lajsne za parket Sokla lajsne za parket

Sokla lajsne

SOKLA (COKLA) LAJSNA I KLASICNA PARKET LAJSNA

Svaki odabrani parket ima odgovarajuću ugaonu lajsnu - soklu. Najčešće se proizvodi od Hrasta, Jasena i Bukve. Klasična parket lajsna izrađuje se od kvalitetnog hrastovog i jasenovog i bukovog drveta. Ugaona lajsna ili sokla za parket je svojevrstan završetak parketa. Od nje se očekuje da poveže pod sa zidom. Ako je pod drveni (parket, patos), mora sokla, da bi se sakrio obavezan zazor izmedju zida i poda, zbog dilatacija.
Proizvodene su od drveta vrste identične parketu. Finalno su obrađene. Sokla zavisi od vrste poda, ali može da se kombinuje u različitim varijantama.
U našoj ponudi imamo sokle: od hrastovog drveta(jasena, bukve) visine 6, 7 i 8 centimetara, koja ide u kompletu sa viner lasjnom. Takođe imamo soklu prve i druge klase.
Klasičnu parket lajsnu imamo od hrastovog, bukovog i jasenovog drveta

Lajsne za parket »